Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

三口幸福

在法國發現了最好吃的馬卡龍,在美國發現入口即化的布朗尼,在日本找到最好吃的抹茶大福;但是我們卻在踏遍每一個城市之後,才驚覺,那最最幸福的味道,在台灣。
於是,我們走訪台灣各地,南投的鳳梨,雲林的花生,金山的地瓜,我們一口一口細細品嚐,一點一滴,努力地將頂尖的食材從鄉間小巷中挖掘出來,結合各國點心,研發出一道道屬於台灣的精緻甜點。
就在2017年,三口幸福誕生了――在這裡,我們的理念是讓所有喜愛點心的饕客能夠以親人的價格,恣意品嚐使用新鮮台灣食材精心烘焙而成的國際化甜點,三口幸福,台灣人的專屬幸福。